Мамандығы: 09120100 — ЕМДЕУ ІСІ

Біліктілігі: 4S09120101 — ФЕЛЬДШЕР

 

9 сыныптан кейін — 3 жыл 10 ай 

11 сыныптан кейін — 2 жыл 10 ай