ЕРЕЖЕ

Психологиялық қызмет туралы

 

  1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Ереже "Кентау колледжі" ЖШС (бұдан әрі - ұйым) психолог және психологиялық қызмет кабинетінің қызметін регламенттейді.

1.2. Психологиялық қызметтің мақсаты-білім алушылардың психикалық және психологиялық денсаулығын сақтауға ықпал ету, білім беру ұйымдарында қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау және оқу-тәрбие процесіне қатысушыларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету.

1.3. Педагог-психолог ұйым директордың тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасарына тікелей бағынады.

1.4. Педагог-психолог ұйым студенттерге психологиялық бағалау жүргізеді және ұйым директорына жылына 2 рет аналитикалық есеп береді.

                                                        

  1. Міндеттері

2.1. Білім алушылардың тұлғалық және зияткерлік дамуына ықпал ету, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру.

2.2. Тез дамып келе жатқан ақпараттық қоғам жағдайында студенттерге олардың сәтті әлеуметтенуіне психологиялық көмек көрсету.

2.3. Әрбір білім алушыға оның жеке басын психологиялық-педагогикалық зерттеу негізінде жеке көзқарасты қамтамасыз ету.

2.4. Психологиялық диагностика жүргізу және білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту.

2.5. Білім алушылардың психологиялық қиындықтары мен мәселелерін шешу бойынша психологиялық түзету жұмыстарын жүзеге асыру.

2.6. Білім алушылардың психикалық денсаулығын қорғау.

2.7. Оқу-тәрбие жұмысының оңтайлы әдістерін таңдауда психологиялық-педагогикалық проблемаларды шешуде ата-аналарға (немесе оларды алмастыратын адамдарға) және педагогтерге консультациялық көмек көрсету.

2.8. Кәмелетке толмағандарда суицидке психологиялық бейімділікті, сондай-ақ бейәлеуметтік бейімділікті (құқық бұзушылыққа, спирттік ішімдіктерді, есірткі құралдарын пайдалануға, құқық бұзушылық жасауға бейімділік) жүйелі тестілеу өткізу жолымен кем дегенде семестрде 1 рет анықтау және алдын алу.

2.9. Өзіне-өзі қол жұмсауға бейімділігі бар кәмелетке толмағандарға, сондай-ақ олардың ата-аналарына (немесе олардың орнындағы адамдарға) өзіне-өзі қол жұмсаудың және олардың әрекеттерінің алдын алу мақсатында психологиялық көмек көрсету.

 

  1. Психологиялық қызмет жұмысының негізгі бағыттары мен

                                                мазмұны

3.1. Диагностикалық-топтардағы жеке тұлғалық ерекшеліктер мен әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды Мақсатты зерттеу.

3.2. Кеңес беру-жеке мәселелерді шешуде жеке адамға психологиялық көмек көрсетуге, дағдарыс пен проблемалық жағдайларды жеңу үшін жеке тұлғаның ішкі резервтерін жаңартуға, өзін-өзі тәрбиелеуге көмектесуге, сондай-ақ психологиялық факторларды ескере отырып, қызметтік міндеттерді шешуде білім беру мекемесінің қызметкерлеріне кеңес беруге бағытталған.

3.3. Түзету-бұл адамның психологиялық көзқарастары мен құндылық бағдарларын мақсатты түрде өзгерту, оның өзін-өзі реттеу және өзін-өзі дамыту әдістері мен тәсілдерін үйрету, қарым-қатынас саласында қажетті дағдыларды қалыптастыру, жеке қатынастар жүйесін түзету және дамыту, қолайсыз әлеуметтік-психологиялық әсерлер мен факторларға (стресс, сыни және жанжал жағдайлары) төзімділікті арттыру.

3.4. Ағартушылық-қызметкерлердің психологиялық мәдениеті мен құзіреттілігінің деңгейін арттыруды, мекеме қызметкерлерінің психологиялық қызметпен сындарлы ынтымақтастыққа деген көзқарасын қалыптастыруды, оларды кәсіби маңызды психологиялық  дағдылар мен жұмыс әдістеріне үйретуді, сондай-ақ студенттер арасында қажетті әлеуметтік-психологиялық білімді таратуды және олардың қызмет өкілдеріне деген сенімін және олардың қызметіне оң көзқарасын қалыптастыруды қамтиды.

 

  1. Қызмет принципі

4.1. Студенттің құқықтары мен мүдделерінің басымдығы.

4.2. Жеке тұлғаға бағытталған тәсіл.

4.3. Қызметтің гуманистік сипаты.

4.4. Қол жетімділік.

4.5. Құпиялылық.

 

  1. Қызметті есепке алу нысаны

және педагог-психологтың

5.1. Ұйымда жұмыс жасайтын педагог-психолог жүргізілетін жұмыстың есебін  мынадай нысандар бойынша жүргізеді:

1) Педагог-психологтың перспективалық жұмыс жоспары;

2) жұмыс жоспары:

- тәуекел тобындағы білім алушылар, олардың  жеке карталары;

- жетім балалармен және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен;

- Білім алушыларын бейімдеу бойынша психологиялық қолдау көрсету бойынша.

3) Бағдарламалар:

- психологиялық диагностикалау, психологиялық тренингтер, дамыту және түзету жұмыстары;

- аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу бойынша;

4) психологиялық сабақтардың, тренингтердің, психодиагностикалық әдістемелердің және психологиялық жұмыстың басқа да нысандарының әдістемелік әзірлемелері;

5) Педагог-психолог консультацияларының журналы;

6) топтық жұмыс нысандарын есепке алу журналы;

7) Нормативтік құқықтық актілер;

8) психологиялық тексеру нәтижелері, қорытындылары;

9) педагог-психологтың жұмысы туралы талдамалық есеп.