Мамандығы: 09130200  — АКУШЕРЛІК ІС

Біліктілігі: 4S09130201  — АКУШЕР 

 
 
 
11 сыныптан кейін — 2 жыл 10 ай